Dzień Dziecka w KCK - przedstawienie

Serdecznie zapraszamy najmłodszych widzów na przedstawienie teatralne pt. ”Jaś i fasolowe drzewo” zrealizowane na podstawie znanej baśni angielskiej przez Studio Teatralne Krak-Art. Spektakl odbędzie się (więcej…)

Zakochani w świecie. Oman - spotkanie podróżnicze

filmowe spotkanie podróżnicze z Joanną Grzymkowską -  Podolak i Jarkiem Podolakiem. Oman - kraj, o którym niewielu i niewiele wie. Powoli odkrywany, jeszcze, szczęśliwie, poza głównym nurtem turystycznym. (więcej…)

4.06.2023 Spektakl dla dzieci "Jaś i drzewo fasolowe"

Kosakowskie Centrum Kultury i Studio Teatralne Krak-Art. zaprasza najmłodszych widzów na przedstawienie teatralne pt.: ”Jaś i drzewo fasolowe” zrealizowane na podstawie znanej baśni angielskiej. Spektakl został przygotowany dla widzów od 2-go roku życia i chętnie oglądany przez widzów klas 1-3 szkół podstawowych. Bilety w cenie 15 zł dostępne pod adresem:

30.05.2023 Zakochani w świecie. Oman.

Filmowe spotkanie podróżnicze z dziennikarskim małżeństwem podróżniczym - Joanną Grzymkowską - Podolak i Jarkiem Podolak, którzy zabiorą nas w podróż do niezwykłego Omanu. Godzina 18.00, wstęp wolny, sala teatralna Kosakowskiego Centrum Kultury.

28.05.2023 Koncert Piosenki Filmowej i Musicalowej - Dzień Matki

Zapraszamy na niezwykły koncert młodych solistów Kosakowskiego Centrum Kultury przygotowany dla najważniejszych osób na świecie - dla mam! Koncert pod kierownictwem Anny Bronowickiej, godzina 16.00, wstęp wolny!

20.05.2023 Noc Muzeów w KCK

Zapraszamy na kolejną edycję Nocy Muzeów w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Tegoroczna edycja poświęcona będzie Mikołajowi Kopernikowi i ciałom astralnym. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy!

Noc Muzeów w KCK

Z ogromną radością ogłaszamy, że 20 maja widzimy się na kolejnej edycji Europejskiej Nocy Muzeów w Gminie Kosakowo.
(więcej…)

"Niezłe ziółko" - edukacyjny spacer zielarski.

Maj to ulubiony miesiąc zielarzy. Rumianek, krwawnik, jasnota biała i purpurowa, mniszek lekarski, (więcej…)

Regulamin "Karuzeli Rozmaitości - pchli targ 14.05.2023"

1. Organizatorem Karuzeli Rozmaitości w Kosakowie jest Kosakowskie Centrum Kultury .

2. Celem Karuzeli Rozmaitości jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych lub niepotrzebnych przez osoby prywatne (nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lub wymiany rzeczy). Karuzela Rozmaitości nie stanowi miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej osób oferujących przedmioty do sprzedaży / wymiany. Wydarzenie ma charakter prywatny, co wyraża się w możliwości oferowania do sprzedaży wyłącznie własnych, używanych rzeczy.

3. Wykluczone ze sprzedaży są przedmioty niebezpieczne, niedopuszczone do sprzedaży, wymagające koncesji lub których posiadanie jest niezgodne z prawem.

4. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np.: koc, stolik, krzesło, wieszak, zadaszenie, parasol itp.

5. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w tym transakcje dokonywane z udziałem osób niepełnoletnich, ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

6. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: ubrania, książki, płyty, gry, artykuły sportowe, turystyczne, zabawki, filmy, antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, obrazy.

7. Na inne przedmioty, nie wykazane w pkt. 6 (zwłaszcza przedmioty nowe - w fabrycznych opakowaniach ) wymagana jest zgoda Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska i zakazu oferowania do sprzedaży lub zamiany w ramach Karuzeli Rozmaitości przedmiotu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Karuzeli Rozmaitości oraz zasadami funkcjonowania Karuzeli Rozmaitości, określonymi w pkt 2 Regulaminu (w szczególności z uwagi na charakter lub ilość przedmiotów oferowanych do sprzedaży lub zamiany)

9. Osoby obecne na terenie wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.

10. Parkowanie pojazdów (z wyjątkiem pojazdów wskazanych przez Organizatora) jest dozwolone wyłącznie w przypadku sprzedaży bezpośrednio z samochodu. W innym przypadku parkowanie na terenie wydarzenia jest zabronione.

11. Po zakończeniu działalności stoiska, Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca handlowego i posprzątania odpadów w jego obrębie.

12. Organizator nie odpowiada za zawarte transakcje. Wszelkie zobowiązania za zawierane transakcje ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów: przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.

14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

15. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.

16. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach organizatora oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia nie są zbliżeniowe - mają na celu oddanie charakteru imprezy.

17. Organizator zastrzega sobie odwołanie Karuzeli Rozmaitości z przyczyn od niego niezależnych jak np.: niekorzystne warunki pogodowe, obostrzenia sanitarne i inne.

18. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

19. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Karuzeli Rozmaitości przyjmuje Kosakowskie Centrum Kultury drogą mailową na adres: biuro@kulturakosakowo.pl

Karuzela Rozmaitości

Pytaliście o organizację pchlego targu... mamy dla Was niespodziankę! 14.05 w niedzielę odbędzie się Karuzela Rozmaitości, podczas której każda osoba nie będąca przedsiębiorcą, będzie mogła  (więcej…)

Skip to content