Checz Nordowych Kaszebów

Serce kaszubszczyzny w Gminie Kosakowo bije na ulicy Rzemieślniczej 1. Bije nieustannie dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo. Ich starania o własną siedzibę, mającą pełnić rolę kulturotwórczą ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa kaszubskiego, znalazły swój pomyślny finał 25 maja 2012 r. W 2001 r., dzięki wstawiennictwu Wójta Jerzego Włudzika, oddział otrzymał za symboliczną kwotę działkę pod budowę

Kontakt: