Świetlica Sołecka w Kazimierzu

ul. Majowa 21
84-230 Kazimierz
Osoba kontaktowa Sołtys wsi Kazimierz
tel. 664 735 761