Orkiestra powstała w 2015 roku z inicjatywy byłego Wójta Jerzego Włudzika. Zorganizował ją i stworzył od podstaw jej kapelmistrz pan Zbigniew Kostrzewski. Orkiestra liczy obecnie ponad 30 osób, w skład której wchodzą zarówno doświadczeni muzycy, jak i młodzi utalentowani instrumentaliści. Obecnie zespół obejmuje: 2 flety poprzeczne, 4 klarnety, 9 saksofonów (w tym 4 altowe, 4 tenorowe i 1 barytonowy), 3 waltornie, 3 puzony, 5 trąbek, 1 saksofon, 1 baryton, 2 tuby i sekcję perkusyjną (bęben wielki, werbel i czynele). Repertuar to przede wszystkim kultywowanie tradycji muzycznych, charakterystycznych dla orkiestr dętych. Są to nie tylko marsze, utwory klasyczne i popularne, ale i muzyka regionalna ściśle związana z Ziemią Kaszubską i Morzem Bałtyckim. Ich program odznacza się profesjonalizmem i wysoką kulturą muzyczną. Zachęcamy do zapoznania się z zajęciami organizowanymi przez Orkiestrę Dętą Gminy Kosakowo.

Program Rybactwo i Morze

W roku 2017 Kosakowskie Centrum Kultury wystąpiło o przyznanie dotacji na sfinansowanie zakupu instrumentów dla Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo. W 2018 roku nastąpiła realizacja projektu, w ramach którego zakupiono nowe instrumenty, dzięki czemu muzycy otrzymali profesjonalny sprzęt, a Orkiestra zagrała szereg koncertów. Naszej Orkiestry można było posłuchać między innymi podczas Dnia Jedności Kaszubów, parady “Co nam w Duszy Gra”, Festynu Kaszubskiego, Dożynek Gminy Kosakowo, Międzynarodowego Dnia Seniora, 100 Rocznicy Marynarki Wojennej, Spotkaniu Opłatkowym czy podczas Koncertu Noworocznego.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, z projektu Doposażenie orkiestry dętej gminy Kosakowo, działającej w ramach Kosakowskiego Centrum Kultury Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo zagrała 7 koncertów oraz sfinansowano zakup następujących instrumentów:

  1. Flet poprzeczny
  2. Klarnet w stroju B
  3. Saksofon altowy
  4. Saksofon tenorowy
  5. Trąbka w stroju B
  6. Waltorinia w stroju F
  7. Tuba w stroju B
  8. Teneor Horn w stroju B
  9. Puzon suwakowy
  10. Werebel zestaw