Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

ul. Kaszubska 11
81-198 Pierwoszyno
tel. 58 620 06 95

Kontakt:
Kosakowskie Centrum Kultury
Ul. Morska 56 81-198
Rewa, Pomorskie
tel. 58 620 06 95
e-mail: kontakt@kulturakosakowo.pl