Zajęcia z psychologiem – grupa wsparcia dla kobiet

Zajęcia w poniedziałki w godzinach 18:30 – 20:00

Kontakt: