Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Kosakowo

Regulamin "Karuzeli Rozmaitości - pchli targ 14.05.2023"

1. Organizatorem Karuzeli Rozmaitości w Kosakowie jest Kosakowskie Centrum Kultury .

2. Celem Karuzeli Rozmaitości jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych lub niepotrzebnych przez osoby prywatne (nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lub wymiany rzeczy). Karuzela Rozmaitości nie stanowi miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej osób oferujących przedmioty do sprzedaży / wymiany. Wydarzenie ma charakter prywatny, co wyraża się w możliwości oferowania do sprzedaży wyłącznie własnych, używanych rzeczy.

3. Wykluczone ze sprzedaży są przedmioty niebezpieczne, niedopuszczone do sprzedaży, wymagające koncesji lub których posiadanie jest niezgodne z prawem.

4. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np.: koc, stolik, krzesło, wieszak, zadaszenie, parasol itp.

5. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w tym transakcje dokonywane z udziałem osób niepełnoletnich, ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

6. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: ubrania, książki, płyty, gry, artykuły sportowe, turystyczne, zabawki, filmy, antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, obrazy.

7. Na inne przedmioty, nie wykazane w pkt. 6 (zwłaszcza przedmioty nowe - w fabrycznych opakowaniach ) wymagana jest zgoda Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska i zakazu oferowania do sprzedaży lub zamiany w ramach Karuzeli Rozmaitości przedmiotu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Karuzeli Rozmaitości oraz zasadami funkcjonowania Karuzeli Rozmaitości, określonymi w pkt 2 Regulaminu (w szczególności z uwagi na charakter lub ilość przedmiotów oferowanych do sprzedaży lub zamiany)

9. Osoby obecne na terenie wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.

10. Parkowanie pojazdów (z wyjątkiem pojazdów wskazanych przez Organizatora) jest dozwolone wyłącznie w przypadku sprzedaży bezpośrednio z samochodu. W innym przypadku parkowanie na terenie wydarzenia jest zabronione.

11. Po zakończeniu działalności stoiska, Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca handlowego i posprzątania odpadów w jego obrębie.

12. Organizator nie odpowiada za zawarte transakcje. Wszelkie zobowiązania za zawierane transakcje ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów: przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.

14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

15. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.

16. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach organizatora oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia nie są zbliżeniowe - mają na celu oddanie charakteru imprezy.

17. Organizator zastrzega sobie odwołanie Karuzeli Rozmaitości z przyczyn od niego niezależnych jak np.: niekorzystne warunki pogodowe, obostrzenia sanitarne i inne.

18. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

19. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Karuzeli Rozmaitości przyjmuje Kosakowskie Centrum Kultury drogą mailową na adres: biuro@kulturakosakowo.pl

Regulaminy

Rodzinnego konkursu ekologicznego pt. „ Dbajmy o morze” druga edycja

pobierz: Regulamin- konkurs Dbajmy o morze

pobierz: załacznik nr 1 karta zgłoszenia

Regulamin „Wakacje 2022"

pobierz: Regulamin Wakacje 2022

pobierz: Wizerunek Rodo

Regulamin „Spotkanie z zielarzem”

pobierz: Regulamin Spacer z zielarzem

pobierz: Wizerunek Rodo

Regulamin Kina Samochodowego w Kosakowie

pobierz: Regulamin-Kina-samochodowego

IV Rajd Pieszy Zielona Kultura - Ptasie Radio

pobierz: Regulamin IV Rajd Pieszy

pobierz: Wizerunek Rodo

Karta Wystawcy Wiosennego Kiermaszu Wielkanocnego

pobierz: karta wystawcy-wiosenny kiermasz świąteczny

Ferie w KCK 2022

pobierz: regulamin ferie 2022

pobierz: karta zgłoszenia

pobierz: Wizerunek RODO

Konkurs na Dzień Babci i Dziadka

pobierz: Regulamin konkursu facebookowego Dzień Babci i Dziadka

Karta Wystawcy Świątecznego Kiermaszu Rzeczy Ładnych

Pobierz: Karta wystawcy_Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych

Regulamin korzystania z wydarzeń organizowanych przez KCK

pobierz: Regulamin korzystania z wydarzeń organizowanych przez KCK

Regulamin Rajd Pieszy „Zielona Kultura”

pobierz: regulamin_Pieszy_Rajd_z_KCK

pobierz: rodo zgoda

Regulamin Zajęć Edukacyjnych i Artystycznych Prowadzonych Przez
KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

pobierz: Regulamin-Zajęć-Edukacyjnych-i-Artystycznych-2021-2022

pobierz: Regulamin Zajęć Edukacyjnych i Artystycznych 2021-2022

Wakacje z KCK 2021

Pobierz: regulamin wakacje 2021

Konkurs fotograficzny Twoje Wiosenne Zdjęcie​​

Pobierz: Regulamin-Konkursu-Twoje-wiosenne

Pobierz: zalacznik-nr-1-Konkurs-fotograficzny-Twoje-wiosenne zdjęcie

Rodzinnego konkursu ekologicznego pt. „ Dbajmy o morze”

Pobierz: Regulamin- konkurs Dbajmy o morze
Pobierz: załacznik nr 1 karta zgłoszenia

Regulamin Zajęć Edukacyjnych i Artystycznych Prowadzonych Przez
KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

STYCZEŃ 2021-CZERWIEC 2021

Pobierz: Regulamin-zajęć-KCK 2021 Format docx.

Probierz: Regulamin-zajęć-KCK 2021 Format pdf.

Pobierz Formularz: Rodo-KCK-2021 docx.

Pobierz Formularz: Rodo-KCK-2021 pdf.

Konkurs fotograficzny Twoje Zimowe Zdjęcie

Szczegółowy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym:

Pobierz: Regulamin-Konkursu-Twoje-zimowe-zdjęcie (aktualizacja) 22.01.2021

Pobierz: Regulamin-Konkursu-Twoje zimowe zdjęcie

Pobierz: zalacznik-nr-1-Konkurs-fotograficzny-Twoje zimowe zdjęcie

Konkurs fotograficzny Twoje Jesienne Zdjęcie (aktualizacja)

Szczegółowy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym:

Pobierz:zalacznik-nr-1-Konkurs-fotograficzny-Twoje-jesienne-zdjęcie

Pobierz:Regulamin-Konkursu-Twoje-Jesienne-Zdjęcie AKTUALIZACJA

Ferie z KCK 2021

Pobierz: Regulamin ferie z KCK 2021

Pobierz: Regulamin-_Warsztaty_kreatywnego_pisania

Pobierz :Karta_zgłoszenia_Ferie_Cosplay

Pobierz: Karta_zgłoszenia_Ferie_Lab_of_ideas

Pobierz: Rodo Ferie z KCK 2021

Pobierz: oswiadczenie_covid-19

Pobierz: kreatywne_pisanie-_karta_zgłoszeń

Kosakowskie Centrum Kultury
Kaszubska 11, Pierwoszyno
81-198 Kosakowo
Tel. 58 573 77 77
NIP: 587-170-94-83
REGON: 366462553
kontakt@kulturakosakowo.pl
www.facebook.com/kulturakosakowo

©2023 kulturakosakowo.pl

Skip to content