Wieczorki szachowe

Zajęcia w środy w godzinach 18:00 – 19:30

Kontakt: