Kosakowskie Centrum Kultury

Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Kosakowo

Search
Close this search box.
KCK » Aktualności » 20.Uroczystość Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza

20.Uroczystość Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza

fot.MKrauze 3

Złożeniem meldunku inspektorowi MW wiceadmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu przez dowódcę kompanii reprezentacyjnej oraz przywitaniem i przemówieniem Pani Wójt Gminy Kosakowo Euniki Niemc rozpoczęła się 20. Uroczystość Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rewie 16 czerwca 2024 r.

Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, bowiem oprócz nadania gwiazd Zasłużonym Ludziom Morza, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Ku wdzięcznej pamięci załóg Polskiej Marynarki Wojskowej oraz Polskiej Marynarki Handlowej biorących udział w pierwszym alianckim rzucie desantu na ląd europejski w dniu 6 czerwca 1944 r.”, wodowanie książki autorstwa prof. Daniela Dudy pt. „Udział floty handlowej w inwazji na kontynent europejski 6 czerwca 1944 r. ” oraz wręczenie pamiątkowej Plakiety na ręce Pani Wójt Gminy Kosakowo Euniki Niemc w XX- lecie Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego z podziękowaniem za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z rąk gen. zw. St. W. Śliwy Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP. Tym samym, Pani Wójt Gminy Kosakowo została mianowana na kolejnego Strażnika Alei kontynuując w ten sposób „sztafetę wójtów Gminy Kosakowo”.

W 20. Uroczystości tytuł „ Zasłużony Człowiek Morza ” w roku 2024 otrzymali:

  • Admirał Floty Ryszard Łukasik
  • Kapitan ż. w. Gustaw Karol Kański
  • Stanisław Ludwig

Na zakończenie tradycyjnie złożone zostały wiązanki kwiatów pod Krzyżem Morskim. Złożyli je: Wójt Gminy Kosakowo Pani Eunika Niemc, delegacja MW na czele z wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim – Inspektorem MW, kontradmirałem Tomaszem Szubrychtem – Rektorem Komendantem AMW, Komandorem Przemysławem Czernuszyc – Szefem sztabu 3 FO oraz komandorem Wojciechem Krysiakiem – Komendantem Portu Wojennego Gdynia, delegacja reprezentująca Stowarzyszenie Oficerów MW RP  na czele z wiceadmirałem Maciejem Węglewskim, delegacja 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. W imieniu posła na Sejm RP Rafała Siemaszko – dyrektor biura poselskiego Adam Labuhn, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Sławomir Konarski, w imieniu sołtysów Gminy Kosakowo kwiaty złożył sołtys Dębogórza Józef Melzer. W imieniu starosty Jarosława Białka , członek Zarządu Powiatu Anna Padée,  w imieniu Powiatu Puckiego Anna Wojtunik Radna Powiatu, przewodnicząca Koła PO, RO Gminy Kosakowo, członek Zarządu PO regionu pomorskiego. Pamięć Zasłużonym Ludziom Morza uczcili także komendant komisariatu  policji w Kosakowie komisarz Jarosław Wojtowicz, delegacja UM w Gdyni na czele z rektorem kpt. ż. w. prof. Adamem Weintritem, delegacja Związku Żołnierzy WP Zarząd Wojewódzki wiceprezes por. dr Marek Sikorski, major Stefan Budaszewski, starszy chorąży sztabowy Leszek Kurzawa. Wiązankę złożyła także delegacja Związku Piłsudczyków RP na czele z prezesem Związku Krajowego gen. St. Śliwą i delegacja Bractwa ORP Warszawa. Instytucje kultury Gminy Kosakowo reprezentował dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz, w imieniu Spółki Kosakowo Sport dyrektor Mariusz Kłos, ZKP o. Dębogórze/ Kosakowo reprezentowała Pani Aleksandra Pająk oraz Pani Danuta Tocke, Regionalny Chór „ Morzanie” na czele z Panią Ewą Browarczyk oraz Panem Marianem Miotk. Wiązanki pod Krzyżem Morskim złożyli także dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Kosakowo, Dorota Nikelska SP. w Pogórzu, Monika Pawlicka SP. w Kosakowie oraz dyrektor GOPS Małgorzata Borek. Cześć i pamięć wszystkim tym, którzy dla polskiego morza żyli, którzy na nim pracowali i którzy życie w jego toni utracili uczciła także Prezes Zarządu Gas Storage Poland Beata Wittmann oraz  Katarzyna Ceglarek Kierownik Działu Rozwoju Portu.

Uroczystość  zakończyła ORMW Hymnem do Bałtyku, Pieśnią Reprezentacyjną WP oraz My Pierwsza Brygada „ Legiony” po czym nastąpiło złożenie meldunku oraz wyprowadzenie Wojskowej Asysty Honorowej.

 

Opisy sylwetek Zasłużonych Ludzi Morza w 2024 roku:

 

Kapitan Żeglugi Wielkiej Gustaw Karol Kański ur. się 19.11.1882 roku we wsi Szybenna (pow. Starokonstantynów, woj. wołyńskie). Po uzyskaniu średniego wykształcenia w 1902r. wstąpił na Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Odessie, po ukończeniu której rozpoczął służbę w Rosyjskiej Flocie Ochotniczej pełniąc rolę kapitana. Gdy wybucha I wojna Światowa został powołany do czynnej służby pozostając we Flocie Ochotniczej. W marcu 1918 roku udał się do Paryża do powstającej polskiej „Błękitnej Armii” generała J. Hallera. Jako ochotnik w stopniu porucznika 21.04. 1918 r. został przyjęty do armii polskiej. Mianowano Go oficerem transportowym i polecono organizowanie składów Białego Krzyża. Do Polski Kański wrócił w 1919 r. gdzie pracował nad organizacją pierwszej morskiej uczelni i Polskiej Marynarki Handlowej. W 1920 r. został mianowany inspektorem Szkoły Morskiej w Tczewie, wykładając tam równocześnie locję, praktykę morską i dokumenty okrętowe. Rok później przeniesiony został do rezerwy Marynarki Wojennej w stopniu komandora porucznika. W 1922 r wraz A. Garnuszewskim i por. A. Ledóchowskim wydał cztery podstawowe podręczniki oraz swoją pracę „Opisowy kurs Locji”. Praca Gustawa Kańskiego w Szkole Morskiej została wysoko oceniona przez władze, o czym świadczą przyznane mu w tym okresie liczne odznaczenia min.: Złoty Krzyż Zasługi, Norweski Krzyż Orderu św. Olafa, Francuski Medal „De la Grande Guerre”, łotewski „Order Trzech Gwiazd” i szwedzki Krzyż Orderu Wazy. W 1930 r przenosi się z Tczewa do Gdyni, po 3 latach otrzymał nominację na stanowisko kapitana portu gdyńskiego. Do wybuchu wojny G. Kański ściśle współpracował z Marynarką Wojenną. Po wysiedleniu z Wybrzeża, w 1939 r. udał się do Częstochowy, gdzie aż do wyzwolenia tego miasta w roku 1945 pracował w Robotniczej Spółdzielni „Jedność” jako kierownik Działu Gospodarczego. W czasie okupacji uczestniczył w ruchu oporu, był żołnierzem Armii Krajowej. U schyłku wojny, 10.02.1945 roku, został przyjęty do pracy w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Departamencie Morskim, następnie otrzymał nominację na stanowisko inspektora portów w Głównym Urzędzie Morskim, po czym 15.03.1948r. ponownie objął stanowisko inspektora żeglugi i wybrzeża w Gdańskim Urzędzie Morskim, którą to funkcję piastował już do śmierci – Gustaw Kański zmarł 15 września 1949 r. w Gdyni. W uznaniu jego zasług w 26.10.1962 r. jeden z wodowanych statków Polskich Linii Oceanicznych otrzymał imię „Kapitan Kański”, a 1988 r. Szkole Podstawowej w Chłapowie nadano imię kpt.ż.w Gustawa Kańskiego.

 

Stanisław Ludwig: żeglarz, harcerz, pedagog, wybitny edytor literatury morskiej. Urodził się 30 sierpnia 1915 r. w Płocku. Już w latach edukacji odbył 10 rejsów, również w charakterze asystenta, oficera III, II i I-ego był także tzw. oficerem flagowym przy generale Mariuszu Zaruskim. Po rozpoczęciu studiów na wydziale prawa UW, współredagował czasopismo „Żeglarz”, należał do Ligii Morskiej  i Kolonialnej. W 1939 r. uczestniczył w obronie Warszawy, został wzięty do niewoli, w której przebywał kilka miesięcy. Latem 1940 r. wrócił do W-wy i wstąpił do organizacji AK „ Alfa”. W czasie okupacji uczestniczył w opracowaniu programu wychowania morskiego młodzieży na okres powojenny. Po upadku powstania, został wywieziony do obozu pracy w Vogelsang. Po przejściu frontu wrócił do Warszawy. Wiosną 1946 r. został kierownikiem Wydziału Wychowania Morskiego w Państwowym centrum Wychowania Morskiego. W latach 1954- 58 był kierownikiem Ośrodka Informacji Naukowo- Technicznej i Wydawnictw w Instytucie Morskim w Gdańsku. W 1964 r. został przyjęty w charakterze członka do Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. W latach 1970-72 w komitecie Badan Morza PAN organizował czasopismo „Oceanologia” i serię „Studia i Materiały oceanologiczne”. W 1972  r. został zastępcą red. Nacz. Wydawnictwa Morskiego. Stanisław Ludwig w latach 82- 86 był zatrudniony w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na stanowisku kustosza. Był także jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół  Muzeum Morskiego. W 1989 r. podjął się redagowania w „Nautologii” nowego polsko- angielskiego działu „Libri Martimi”. Walny Zjazd nadał Ludwigowi tytuł Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w 1996 r. Wielokrotnie nagradzany, min. Krzyżem Kawalerski Orderu odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Ligi morskiej i Rzecznej, „PRO MARI NOSTRO” Uzyskał również tytuły i godności: honorowy członek Ligi Morskiej i Rzecznej, honorowy Członek Stowarzyszenia Kapitanów ż.w. honorowy członek stowarzyszenia działaczy kultury morskiej. Prezydent RP z dniem 9 maja 2001 r. mianował Stanisława Ludwiga na podchorążego do stopnia ppor. MW. Stanisław Ludwig zmarł 23 stycznia 2008 r.

 

Admirał Floty Ryszard Łukasik ur. 15 października 1946 w Laskowicach Oławskich, zm. 26 maja 2021. Oficer dyplomowany polskiej Marynarki Wojennej, inżynier nawigator morski, dowódca ORP „Gdynia”, 1 dywizjonu kutrów rakietowo-torpedowych oraz 3 Flotylli Okrętów, trzykrotnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (1946-2021). Całe życie był związany z Polską,
a zwłaszcza z Gdyńską Marynarką Wojenną. Stopniowo awansował w korpusie generalskim aż do stanowiska admirała, w 1997 roku pełnił służbę na statkach Marynarki Wojennej. W latach 1996 – 2003 admirał był dowódcą generalnym Marynarki Wojennej RP, sprawował też funkcję wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku profesora wizytującego. Był promotorem polskiego członkostwa w NATO i dostosowania polskich sił zbrojnych do wymogów Paktu Północnoatlantyckiego pod względem Marynarki  Wojennej. To właśnie admirał Łukasik preferując udział polskiej Marynarki Wojennej pod kryptonimem „Partnerstwa dla Pokoju” przyczynił się do wprowadzenia polskich sił morskich do NATO, czego doniosłość możemy docenić w świetle ostatnich wydarzeń międzynarodowych, a także projektów rozbudowy polskiej Marynarki Wojennej o nowe okręty i sprzęt bojowy. Był człowiekiem wszechstronnym, który z pasją
i zaangażowaniem służył celom, w które wierzył, oddziałując na swe otoczenie
i licznych naśladowców.

Fot. M.Krauze

Udostępnij na facebook
Wyślij mailem
Wydrukuj

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Kaszubska 11, Pierwoszyno
81-198 Kosakowo
tel. 58 573 77 77
e-mail: kontakt@kulturakosakowo.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00

kosakowo logo tagline kulturalna kopia