Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Kosakowo

Strona główna >

Budowa parkingu w Rewie

Budowa parkingu w Rewie

11 kwietnia 2023

     W drugiej połowie 2022 r. wyłoniona w przetargu firma GMM Marzena Gaffka zrealizowała prace przy budowie parkingu

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rewie. Przedsięwzięcie obejmowało budowę parkingu, wiaty, małej architektury, nawierzchni utwardzonych, stacji ładowania samochodów elektrycznych, instalacji lamp oświetlenia zewnętrznego wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych. Już w najbliższym czasie parking zostanie udostępniony do użytku mieszkańców.

       Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie pozyskało na realizację projektu dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, tytuł projektu „Budowa parkingu, wiaty, elementów małej architektury, nawierzchni utwardzonych w Rewie”, w wysokości do 177 279,63 zł. Całkowity koszt zadania to 643 5731,16 zł.


Kosakowskie Centrum Kultury
Kaszubska 11, Pierwoszyno
81-198 Kosakowo
Tel. 58 573 77 77
NIP: 587-170-94-83
REGON: 366462553
kontakt@kulturakosakowo.pl
www.facebook.com/kulturakosakowo

©2023 kulturakosakowo.pl

Skip to content